POLON 6000
Adresseeritav ja interaktiivne tulekahjusignalisatsioonisüsteem POLON 6000 on uusima tehnoloogiaga seadmestik, mis on mõeldud tulekahju väga kiireks tuvastamiseks ja sellest märku andmiseks, tule asukoha täpseks määramiseks, tuleohutussüsteemi juhtimiseks ning asjakohaste päästeteenistuste ja hoone valvetöötajate tulekahjust teavitamiseks.
POLON SDG 6000
Gaasituvastussüsteem võimaldab avastada tuleohtlike gaaside (maagaas – metaan, vedelgaas – propaan, butaan) lekkeid jasüsinikmonooksiidi ohtlikku kontsentratsiooni õhus, ja sellest märku anda. Süsteem koosneb gaasituvastusseadmest
CDG 6000 ja mitmest juhtpaneeli liinil töötavast adresseeritavast gaasidetektorist PSG-6000.
U-PROX ID
Digitaalne personaalne mobiilpääsumandaat. Seda töödeldakse ja
salvestatakse kasutaja nutitelefonis rakendusega U-Prox Mobile ID.
Andmevahetus lugeri ja nutitelefoni vahel lähiväljaside kaudu ja/või
2,4 GHz raadiosagedusel.